تشک کبدی جام جهانی نوجوانان در کیش

مسابقات کبدی جام جهانی نوجوانان جهان در کیش
تاریخ برگزاری 20تا28آبان ماه.
از افتخارات شرکت پیشرو ورزش است که توانسته کفپوش و تشک کبدی مسابقاتی در بالاترین سطح جهان را تامین و برگزار کند. که تشک های کبدی ارسالی مورد تایید ورزشکاران و متخصصان 
تشک فوق شامل دو رنگ زرد و بنفش بوده است.